Welke contractvormen zijn er mogelijk?

Per 1 juli 2016 zijn er een aantal regels in het huurrecht gewijzigd vanwege het in kracht treden van de Wet doorstroming huurmarkt 2015. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de opties voor contractvormen bij de verhuur van uw woning. 

De opties zijn als volgt:

- Onbepaalde tijd;
- Onbepaalde tijd met een minimum duur van 12 maanden;
- Bepaalde tijd voor maximaal 2 jaar bij zelfstandige woonruimte of maximaal 5 jaar bij onzelfstandige ruimte;
- Bepaalde tijd voor een langere periode dan 2 jaar (bij zelfstandige woonruimte) of 5 jaar bij onzelfstandige woonruimte.

Heeft u vragen over deze contractvormen en de regelgeving rondom de opzegtermijn voor huurder en verhuurder, diplomatenclausules, huurbescherming etc. dan kunt u altijd contact met ons opnemen